IDROTTSSTIPENDIUM

Många gånger kan den ekonomiska aspekten sätta stopp för en ung idrottares drömmar. Det kan även finnas en rädsla i att satsa på sin sport istället för att studera vidare eftersom det inte finns något att falla tillbaka på. Med ett idrottsstipendium till en skola i USA behöver du inte välja.

Många av USA:s bästa och största universitet som tex Harvard, Yale, Stanford, Cal-Berkley och UCLA erbjuder alla idrottsstipendium till unga talanger. Med sina drygt 500 000 idrottare är collegeidrotten enormt stor i landet och för att lagen ska vara så bra som möjligt reser amerikanska coacher världen över för att toppa sina skollag.

Visste du att: Årligen tar 150 000 idrottsstudenter emot över 2.7 miljarder dollar i bidrag i form av stipendier!

OLIKA NIVÅER PÅ IDROTTSSTIPENDIUM

Exakt vilket idrottsstipendium som du kan bli erbjuden beror på dina färdigheter och de ligger hos coacherna att göra den bedömningen. Det finns alla typer, från 0-100% som delas ut. Vanligast är en delbetalning, en s.k “partiell scholarship”. Den täcker delar av dina studiekostander. Får du en så kallad “full ride” får du precis allt betalt – utbildning, boende, skolböcker och kost. Ibland även fickpengar.
Vi på Athletes USA har som främsta mål att hjälpa dig få ett stipendium utifrån dina önskemål och visioner genom att vi jobbar på din idrottsprofil och presenterar/ marknadsför dig för de bästa coacherna och skolorna.

Idrottsstipendium

TÄNK PÅ ATT…

Ett idrottsstipendium är alltid förhandlingsbart. Om du får ett stipendium är det väldigt viktigt att du sköter dina studier och uppvisar goda akademiska resultat. Om du inte gör det finns risken att du förlorar ditt stipendium. Det är dock ovanligt. Presterar du bra har du alla möjligheter att få ditt stipendium höjt, ofta belönar coacherna sina talanger som presterar under år 2-4. Här kan du även läsa mer om hur det är att studera i USA.

CSN STUDIELÅN
Du har även möjligheten att finansiera din utbildning med hjälp av CSN. Detta gäller skolor och utbildningar som är godkända av CSN.  Läs mer om CSN och studier utomlands här : https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/utlandsstudier-med-studiemedel/usa.html

Vi på Ahtletes USA Sweden hjälper dig att lägga en en budget och studieplan när din resa blir aktuell. De är bra att kolla över alla studiekostnader som kommer att dyka upp utifrån ett ev stipendium samt val av skola.

HAR DU VAD SOM KRÄVS?

Vi ser till att du som idrottsutövare får tillgång till över 20 000 skolor och tränare i de största ligorna. Vi hjälper dig att säkra ditt stipendium!

TOP