INTEGRITETSPOLICY

HUR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
De uppgifter du förser oss med genom att fylla i vårt formulär är alla grundläggande information för att vi ska kunna erbjuda dig de tjänster vi har. VI ber inte om någon information vi inte behöver i syfte utav vårt samarbete.
Dina kontaktuppgifter önskar vi för att kunna ge dig löpande information i vår process.

Vi håller din information hos oss under minst 1 år, detta  är vi skyldiga enligt skattelagen. Efter ett år förstörs informationen om vi inte längre har kontakt.
Du behöver inte vara orolig över att informationen om dig sprids vidare utan den stannar mellan oss. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT LAG
* Du kan när som helst begära en kopia av den information vi håller om dig.
* Du kan be oss att ändra eller ta bort information om dig som du tycker är felaktig.
* Du kan kräva att vi raderar din information.
* Du kan be oss att överföra din information från vår IT-miljö till en annan, antingen till ett annat företags eller ditt eget.
* Du kan återkalla ditt samtycke för att dela dina användningsuppgifter eller ta emot marknadsföringsuppgifter när som helst.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen maila eller skriv till oss. Om du vill lämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet, vänligen kontakta myndigheten direkt.

Frågor? Om du har några frågor om denna policy, hur vi använder din information eller dina personuppgifter, kontakta oss.

TOP