Atheletes USA NORDIC - FAQ

Organisationerna

NCAA Division I: Den högsta nivån av collegeidrott och den mest tävlingsinriktade. DI skolor har i regel större budget, dyrare anläggningar, Student Athletes förväntas resa i stor utsträckning. 

NCAA Division II: En väldigt tävlingsinriktad division, Student Athletes i DII får en större balans under tiden på college då tävlingar och träningar inte har lika intensivt upplägg som i DI. Denna balans är till för att få en bra balans mellan skolan och idrotten. Atletiskt och akademiskt stipendium erbjuds på DII. 

NCAA Division III: Den näst största divisionen när det kommer till antalet skolor, det erbjuds inga atletiska stipendier för DIII, men det finns andra typer av ekonomiska stöd att få. Även DIII är tävlingsinriktad, däremot är träningssäsongen kortare och det läggs lite större fokus på de akademiska bitarna. 

NAIA: Betydligt mindre än NCAA - med lite över 250 skolor - NAIA är ett bra alternativ för Student Athletes som vill utöva sin idrott på college, men som är ute efter en mindre, mer privat skola, eller vill ta en specifik major. NAIA kan jämföras med NCAA DII. 

NJCAA: Junior college (JUCO) är ett bra alternativ för en Student Athlete som vill få en känsla för hur collegeidrott fungerar på ett 2-årigt college innan de gör en transfer till ett 4-årigt college. Många Student Athletes tävlar på JUCO nivå medan de jobbar på sin NCAA eligibility, eller vill spara pengar innan de gör sin transfer till ett vanligt college, då JUCO är billigare. 

 

NLI (National Letter of Intent) används av skolor i NCAA. LOI (Letter of Intent) används av NAIA och NJCAA. Dessa är ett kontrakt du skriver under med coachen och Athletic Department på skolan efter att ni kommit överens om stipendium. NLI/LOI kan signeras efter att perioden för signing har börjat av framtida Student Athletes för nästkommande år. Perioden för signing börjar oftast på hösten och avslutas när skolåret avslutas. NLI/LOI handlar endast om atletiska stipendium, dessa är obligatoriska för skolan att skicka ut till de atleter som ska signa. 

Stipendium och kostnader

Ett idrottsstipendium är en belöning för goda atletiska prestationer, dessa är till för att kostnaderna för dig som idrottare inte ska vara lika höga som de hade varit utan ett stipendium. Idrottsstipendium är mycket vanligare i USA än i andra länder. Stipendierna ges till duktiga Student Athletes för att hjälpa dem betala för sin utbildning, samtidigt som de utövar sin idrott och tävlar för skolan. En Student Athlete bör vara medveten om vilken division och nivå som matchar deras prestationer innan de ansöker till college. 

Idrottsstipendium kan endast erbjudas för 1 år. Stipendiet förnyas alltså vanligtvis varje år (om man inte brutit grovt mot skolans regler), så länge din behörighet gäller. 

Ett stipendium täcker helt eller delvis de akademiska kostnaderna (tuition och andra avgifter), böcker, boende, utrustning och i vissa fall kostnader för leverne. 

De flesta Student Athletes får inte 100% stipendium, det är färre än 1% som får detta. För de flesta är målet att få 100% stipendium, men det ges endast till få Student Athletes på elitnivå som kommer få en direkt positiv påverkan på laget. Det finns ibland möjligheter att få extra Scholarship på andra sätt genom skolan. 

Man kan inte bli av med sitt stipendium på grund av dåliga prestationer eller skador som uppkommit i samband med tävling. Det är däremot möjligt att bli av med sitt stipendium om man grovt brutit mot skolans regler, som fuskning på prov, osportsligt beteende inom idrotten eller andra regler som skolan har som du behöver följa. 

Generellt sett är skolorna inte tillåtna att betala flygbiljetter eller resor från/till skolan. Athletes USA kommer hjälpa dig hitta de billigaste alternativen på resor. 

Verbal commitment innebär att du lovar coachen på skolan att du kommer välja deras skola. Detta löfte går åt båda hållen, coachen lovar även dig att han/hon har en plats för dig i sitt lag på skolan. Detta kan leda till NLI om löftena hålls och ansökningsprocessen går till på rätt sätt. 

De flesta collegeidrottare bor i dorms på skolans campus. I vissa fall har skolorna speciella dorms bara för idrottarna, där alla bor i samma hus eller område. Om en atlet föredrar att inte bo på campus behöver denne godkännande från coach. I vissa fall godkänner coacher detta, och i vissa fall föredrar coacher att ha atleterna samlade inom samma område på campus. 

Studenter har vad som kallas “meal plan”, med vilken de kan äta flera mål om dagen på campus. Dessa måltider är alltid inkluderade i kostnaden till skolan, och därmed ofta i stipendiet. Om en student föredrar att äta off-campus på egen bekostnad går det bra. 

Behörighet

Att ha ett idrottsstipendium betyder inte att skolan/coachen väljer vilken typ av examen du ska ta, eller vilka kurser du ska välja. Coachen kan rekommendera dig något om din behörighet påverkas av vad du väljer att studera, men det är upp dig att välja vilken major du vill inrikta dig på. Valet går till på samma sätt som för “vanliga” studenter. Amerikanska universitet erbjuder många olika alternativ, kom ihåg att din behörighet till dessa program grundar sig på dina betyg och resultat från SAT/ACT (t.ex. kräver ingenjörsprogram högre resultat).  

En direkt översättning till svenska är “behörighet”. Inom collegeidrott innefattar “eligibility” den tid en Student Athlete är tillåten att tävla i sin idrott. Eligibility avgörs efter att akademiska och atletiska prestationer och förutsättningar är utvärderade. Över lag är maxtiden 4 år över en 5 årsperiod. Det finns undantag beroende på division och liga, reglerna och riktlinjerna kan skilja sig åt. Athletes USA gör en personlig utvärdering för att avgöra din eligibility. Tack vare detta vet du innan vad du kan tänka dig förväntas av de olika eligibility centers (NCAA/NJCAA/NAIA). 

För att divisionens eligibility center (NCAA/NJCAA/NAIA) ska kunna börja att undersöka någons behörighet behöver alla tasks på eligibility center vara fullgjorda. Det kan komma fler tasks som måste göras från admissions på skolan innan beslut om behörighet kan garanteras, detta gäller i huvudsak för transfer och graduate students.

NCAA: Kräver betyg från 9:an, respektive samtliga år i gymnasiet på både svenska och engelska. 

NAIA: Kräver betyg från 9:an, samtliga år i gymnasiet och från universitet (om dessa finns) på både svenska och engelska. 

NCAA: Tillåter att betyg skickas via mejl, dock endast om skolan har skolans domän i e-mail adressen (t.ex. admission@skolansnamn.se). Om skolan inte har detta måste de officiella betygen skickas via post. 

NAIA: Har samarbete med InCred, en betalservice utöver kostnaden för eligibility center. InCred laddar upp dina betyg när utvärderingen hos eligibility center är klar. 

Antagning

Ansökan sker direkt till skolan och inkluderar:

● Ansökan (kostnader kan tillkomma)

● Officiella resultat från TOEFL och SAT/ACT proven.

● Officiella betyg. 

● Finansiella dokument - det dokument som visar att din familj kan täcka de kostnader som inte stipendiet täcker (CSN inkluderat). 

● Övrig dokumentation som skolan kräver, till exempel Letter of Recommendation eller CV. 

 

TOEFL (Test of English as Foreign Language) är en språktest som alla internationella studenter måste ta för att kunna ansöka till amerikanska universitet. Vilket resultat som skolan kräver varierar från skola till skola. Det finns undantag där man inte behöver ta TOEFL, men detta berör främst studenter från länder där engelska är modersmål, t.ex UK och Sydafrika. Testet består av 4 delar: reading, speaking, writing och listening. Testet går att göra digitalt hemifrån. 

SAT är det standardiserade, amerikanska högskoleprovet. Skillnaden mellan SAT och det svenska högskoleprovet är att du måste göra SAT för att kunna ansöka till universitet i USA. Undantag gäller för de studenter som redan fullgjort ett år på ett svenskt universitet, dessa studenter anses som transfer-studenter. SAT består av 4 delar: reading, writing and language, math (with calculator) och math (without calculator). 

ACT liknar till stor del SAT, men inriktar sig på matematik och naturvetenskap, detta test tas främst av de som vill ta sin major inom science (t.ex. ingenjörer). Även ACT består av 4 delar: Reading, English, Mathematics och Science reasoning. Majoriteten av internationella studenter tar SAT, i vissa speciella fall är det bättre att ta ACT. 

GPA är den amerikanska motsvarigheten till den svenska meritpoängen. Om man går ut gymnasiet med 22.5 har man ett GPA på 4.0.

Akademiska institutioner ber att officiella betygen ska skickas direkt från skolan som utfärdat dem. Officiella betyg är dina betyg från 9:an och samtliga år från gymnasiet på både svenska och engelska. Icke-officiella (unofficial) betyg är de som skickas av studenten elektroniskt. 

Evaluation services är fristående företag som översätter internationella betyg till US GPA/Credit mot en avgift. 

Antagningsprocessen genom admissions på skolan behöver vara klar innan man kan ansöka om visum. Skolan utfärdar ett I-20, först då kan man påbörja visumprocessen. 

I-20 är ett dokument som skolan utfärdar till studenten efter att antagningsprocessen är gjord. Utan ett I-20 kan man inte påbörja processen hos ambassaden eller ansöka om F-1 visum.

TOP