Terminerna och kurserna på college i USA

Terminerna

Terminerna och kurserna på college i USA funkar annorlunda från Sverige, men de kan även skilja sig mellan olika skolor i USA. Det finns både semestersystem samt quarter-system. I ett semestersystem så är skolåret uppdelat i 3 olika terminer. Höstterminen sträcker sig från mitten av augusti till mitten av december och sedan startar skolan i början eller mitten av januari fram tills början av Maj. Om man vill ta extra klasser för olika anledningar så kan man även ta sommarklasser, vilket blir en termin som sträcker sig från mitten av maj till början av augusti. I mellan dessa lov har man röda dagar samt lov så som Thanksgiving, Spring break och Labor day etc.

[Semester system] Terminerna i USA skiljer sig ifrån Sverige. Hjälpa till att förstå ett semester system.

Ett quarter-system är skolåret uppdelat i 4 terminer där varje termin är ca 10–11 veckor. I ett quarter-system så sträcker sig höstterminen från början av oktober till mitten av december och därefter har man jullov. Vinter terminen startar sedan i början eller mitten av januari fram tills slutet av mars. Vår terminen startar i början av april fram tills mitten av juni. Ett akademiskt år sträcker sig vanligtvis från höstterminen till vårterminen, vilket innebär att sommarterminen inte är obligatorisk. Vill man ta sommarklasser så sträcker den terminen sig från början av juli fram tills slutet av september. Mellan varje quarter har man jullov, sommarlov, spring break och höstlov. Precis som i ett semestersystem så har man även röda dagar samt högtider så som Thanksgiving.

[Quarter system] Terminerna i USA skiljer sig från i Sverige. Hjälpa till att förstå ett quarter system

Kurser & credit hours

Utöver terminerna så skiljer även kurserna på college i USA sig lite från i Sverige. Som en internationell student måste man ta minst 12 credit hours varje termin för att få lov att studera i landet. För att få lov att spela sin sport så måste 24-semester eller 36-quarter credit hours vara godkända efter ett akademiskt år. Åtminstone 18-semester eller 27-quarter credit hours måste vara intjänade mellan höst och vårterminen, och upp till 6-semester eller 9-quarter hours kan bli intjänade under sommaren.

I ett semester system är en klass vanligtvis värt 3 credits, vilket innebär att man behöver ta åtminstone 4 klasser varje termin som en internationell student. Man vanligtvis 16 credits varje termin i ett semester system för att ta examen efter 4 år, det vill säga 6 klasser per termin. I ett quarter system däremot är en klass vanligtvis värt 5 credits. Det innebär att man vanligtvis tar 3 klasser som mninst varje termin vilket motsvarar 15 credits under en quarter. Beroende på vilken skola man går på så måste man ta ett visst antal credits för att ta examen. Antalet credits varierar lite beroende på skola, men främst beroende på vilket systemskolan har – quarter eller semester.

Vill du ha mer information om fördelar och nackdelar med semester system och quarter system kan du läsa det här! Vill du veta mer om att studera på college i USA kan du läsa mer här!