Akademiskt Scholarship

Det finns en del saker du kan göra för att maximera dina möjligheter för att komma in på en skola med högre krav, eller för att få ett högre scholarship atletiskt men även akademiskt. I många samtal som vi har kommer frågor om det atletiska scholarshipet upp, vilket såklart är en viktig & avgörande faktor i processen för många. Något som glöms bort lite i diskussionerna är det akademiska scholarshipet. Det akademiska scholarshipet kan bli stort om du maximerar dina möjligheter och gör bra ifrån dig i skolan samt på testerna. Vi har samlat ihop lite information om den akademiska delen på college, vad som är bra att veta samt hur du kan maximera dina chanser för ett ännu högre scholarship.

Akademiskt

Gymnasiebetyg

Dina betyg från grundskolan och gymnasiet görs om till det amerikanske betygsystemet. Alla värden läggs ihop och ger dig ett betygsnitt som i USA kallas för GPA. Ens GPA ligger på en skala mellan 0.0 – 4.0 där 4.0 innebär att du har A i alla ämnena. För att maximera dina chanser ytterligare är det viktigt att ha bra betyg och göra bra ifrån sig i skolan. När dina betyg omvandlas finns det en chans att ett B i Sverige motsvarar ett A i USA. Det kan också appliceras på andra hållet. Desto bättre betyg du har, desto större är din chans att få högre akademiskt scholarship. Vissa skolor använder sig av A till F medans andra skolor använder sig av A+ och A-, etc.

2.0 GPA

Som internationell sUCS trojans atleters examentudent måste du ha mins 2.0 i GPA för att få lov att studera i USA. Detta är en nationell GPA gräns och om den inte är uppnådd får du som internationell inte fortsätta, eller börja studera i landet. Detta betyder dock inte att 2.0 GPA tar dig in på vilken skola som helst. Beroende på akademisk standard av skolan så har olika universitet och colleges olika antagnings GPA. Generellt sätt kräver en bättre akademisk skola ett högre GPA för att bli antagen.

Som en student-athlete måste du hålla minst 2.0 GPA varje år för att va eligible till att spela/utföra din sport. Det vill säga att varje år måste dina kurser för varje termin va minst 2.0 tillsammans för att du ska få lov att spela den uppkommande säsongen.

Engelska Tester

SAT

SAT är ett amerikanskt högskoleprov. Gemensamt för antagningen till alla högskolor i USA är att skolan vill skapa sig en helhetsbild av dig som student. SAT-resultatet är en viktig del men det varierar dock från skola till skola hur stor vikt de lägger vid resultatet. De flesta amerikanska universitet kräver ett testresultat på SAT när man ansöker, även för dig som utländsk student.

Testet innehåller tre olika delar och en frivillig uppsats:

  1. Reading Test: läsförståelse med flervalsfrågor som baseras på olika typer av texter (65 min).
  2. Writing and Language Test: flervalsfrågor där du ska välja den bästa meningen för att förbättra en text (35 min).
  3. Math Test: räkneövningar med till största del flervalsfrågor. Består av en del med miniräknare och en del utan miniräknare (55 min + 25 min).
  4. Essay (frivillig): skrivuppgift där du analyserar en argumenterande text och förklarar författarens argumentation (50 min).

TOEFL

TOEFL-testet mäter engelska språkkunskaper hos icke-modersmålstalare och används främst för att avgöra om din nivå i engelska är tillräcklig för att studera i ett land där engelska är undervisningsspråket. TOEFL är ett av de vanligaste engelska språktestet för att mäta engelska språkkunskaper innan du studerar i en engelskspråkig läroplan på ett universitet eller högskola.

TOEFL mäter fyra språkfärdigheter:

  1. Läsförståelse
  2. Hörförståelse
  3. Skrift
  4. Tal

Resultatet av provet ges i form av scores (poäng) för varje del och totalpoängen. Varje del ger 0-30 poäng och en totalpoäng på 0-120. Vilka poäng behöver du få på ditt TOEFL? Olika universitet och högskolor kräver ett TOEFL-poäng men poängen kan variera från skola till skola. Olika utbildningar kan också urskiljas och om programmet är på kandidat- eller magisterexamen m.m.

Här kan du läsa mer om TOEFL och SAT på vår hemsidan men du kan även läse mer på de egna hemsidorna!

Förbered dig inför testerna!

Det är bra att förbereda sig inför proven. Genom att se vilka frågor som ställs och hur de ställs kommer du förmodligen att känna dig mer avslappnad på själva testdagen. Du kan ta ett fullständigt övningstest som ser ut som den riktiga varan och få dina testresultat på Collegeboards webbplats. Du kan skriva SAT flera gånger, vilket rekommenderas eftersom du vanligtvis får bättre resultat ju fler gånger du skriver. Det fungerar också så att det är det bästa resultatet du fått på en del som räknas, oavsett när du gjorde det. Det kan dock vara en fördel att dubbelkolla med skolan hur de bedömer resultatet, då det kan variera från skola till skola.

Akademiskt scholarship

Detta är ett stipendium som du får när skolan utvärderar dina senaste betyg och provresultat. Det är ett stöd som nästan alltid inte är förhandlingsbart. De flesta skolor har en etablerad matrikel, ofta offentlig, där du får en viss summa beroende på hur du bra du gör med dina betyg och provresultat. Det är viktigt att veta att detta stipendium är kontinuerligt under universitetsåren.

Skolan går hand i hand med sporten

UCS Trjoans Sports fans Med bra test scores i både TOFEL och SAT testerna, tillsammans med ditt gymnasiebetyg kan du maximera dina chanser för ett bättre akademiskt scholarship. Samtidigt ger det dig chansen att välja mellan fler skolor då du har de akademiska meriterna som krävs för fler skolor. Det kan även hjälpa dig med coacherna! Skolan går hand i hand med sporten. Därför är det viktigt för dig att hålla uppe ditt GPA så att du får lov att spela. Det ger också coacherna en uppfattning av att du kommer klara dig bra då du kan kombinera din sport och skolan.

Låt inte hela denna skol och betyg förklaringen stressad dig! Det finns krav och en viss nivå du måste uppnå men skolan upplevs generellt som lättare i USA för svenskar. Det är på grund av hur de lägger upp allt skolarbete samt hur de strukturerar klasserna. Om du skulle vara på gränsen med dina betyg så har 9/10 coacher infört studyhall vilket innebär att under en viss tid och specifika dagar i veckan möts spelar som behöver få bättre betyg upp och studerar tillsammans.